Ικαρία: Συμπαράσταση στους αγώνες των συναδέλφων της Σάμου