Ικαρία: Λήξη των συμβάσεων προσωπικού 4000 συναδέλφων