ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥ