Θριάσιο Νοσοκομείο - Αγωνιστική υποδοχή στον υπ. Υγείας