Θριάσιο: Αναγκαία η νομική κάλυψη υγειονομικών που δέχονται επιθέσεις