Θριάσιο: Αδύνατη η εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού