Θρίασιο: Συμπαράσταση στον αγώνα των φορέων της Σάμου