Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση νοσηλευτών των δημοσίων νοσοκομείων