"Θερμή" υποδοχή ετοιμάζουν στον πρωθυπουργό και οι υγειονομικοί