Η ΠΟΕΔΗΝ διαφωνεί με τη σύσταση άλλης μίας Ανώνυμης Εταιρείας στο ΕΣΥ