Η πικρή για το λαό εμπειρία των ΣΔΙΤ από τη Σουηδία