Η Κυβέρνηση να αφήσει τα μεγάλα λόγια και να κάνει μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού