Η Κυβέρνηση επικαλείται την "ατομική ευθύνη" για να κρύψει τις ελλείψεις και τα πρωτόκολλα-λάστιχο