Η κολχικίνη επίσημα στη θεραπευτική φαρέτρα έναντι του κορωνοϊού.