Η ασφάλεια ηλικιωμένων κι εργαζομένων εξαρτάται άμεσα από τις εργασιακές συνθήκες