Η ανάγκη για μαζικά τεστ ως ευκαιρία για την κερδοφορία