ΕΦ.ΣΥΝ: Διώξεις με βαρύτατες κατηγορίες για τη Novartis