ΕΦΣΥΝ: Παρατείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης στην Υγεία