ΕΦΣΥΝ: Ο θάνατος ενός παιδιού και οι πρόθυμοι "δικαστές"