ΕΦΣΥΝ: Η κάλυψη των ανασφάλιστων έγινε σημαία της κυβέρνησης