Εργαζόμενοι στο δημόσιο διεκδικούν επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος κι ένταξη στα ΒΑΕ