«Επιδημία» νέων αγώνων τρομάζει το κυρίαρχο στρατόπεδο