Επιβολή περιοριστικών μέτρων σε δεκάδες κράτη, λόγω έξαρσης κρουσμάτων