Επείγουσα ανάγκη η επαρκής στελέχωση με μόνιμο προσωπικό