Επέιγει η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του λαού

Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ