Εξώδικο των Ειδικών Χειρουργών του Παπανικολάου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου