ΕΝΙΝΣ: Καταγγελία απέναντι στη διοίκηση του Νοσοκομείου Σερρών