ΕΝΙΘ: Απόφαση Συνέλευσης Ιατρών Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης