ΕΝΙΒ: Βιαιοπραγία σε βάρος ιατρικού και λοιπού προσωπικού