top of page

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε.Γ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Αθήνα 7/1/2024

Α.Π:13543


ΠΡΟΣ:

 • ΜΕΛΗ Γ.Σ ΟΕΝΓΕ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝΣτις 5/1/2024 σε συνέχεια των παρεμβάσεων της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. για την ικανοποίηση των μισθολογικών μας αιτημάτων, η Ε.Γ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε συναντήθηκε με τον Yφυπουργό Οικονομικών κ. Πετραλιά.


Εισαγωγικά ο κ. Yφυπουργός δήλωσε πως έχει μελετήσει τα αιτήματα και τα υπομνήματα της ΟΕΝΓΕ και επεσήμανε τα ακόλουθα:


 • Ως τώρα υλοποιήθηκαν δυο «κύματα» μισθολογικών αυξήσεων. Το πρώτο με τον ν. 4999/22 που ίσχυσε αναδρομικά από 1/6/22, επέφερε αύξηση 5% στον βασικό μισθό και 5% στο νοσοκομειακό επίδομα και σε άλλα επιδόματα. Είχε συνολικό μισθολογικό κόστος 65 εκ. και με αυτό, το συνολικό μισθολογικό κόστος για τις τακτικές αποδοχές των 20000 περίπου νοσοκομειακών γιατρών όλων των βαθμίδων, ανήλθε σε 665 εκ. από 600 εκ. Σε αυτό το σημείο ο Yφυπουργός ισχυρίστηκε πως με το νέο ιατρικό μισθολόγιο (Ν.4999/22, άρθρο 54) εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4093/12 (τις οριζόντιες περικοπές του 2ου μνημονίου). Το 2ο «κύμα» ήταν οι νέες αυξήσεις μισθών από 1/1/24 μαζί με τους υπόλοιπους ΔΥ (70 ευρώ μικτό οριζόντιο) που αύξησαν το συνολικό μισθολογικό κόστος των  γιατρών του δημόσιου συστήματος υγείας κατά άλλα 40 εκ.

 • Επίκειται η νομοθέτηση του 3ου «κύματος» αυξήσεων που πρόσφατα εξήγγειλε ο ΠΘ («20% αύξηση στην εφημεριακή αποζημίωση») το οποίο προβλέπεται να αυξήσει το σχετικό δημοσιονομικό κόστος κατά άλλα 40 εκ. ευρώ (από 208 εκ. στα 250 εκ. περίπου). Ταυτόχρονα θα νομοθετηθούν: αύξηση κατά 5% στο ανώτατο «πλαφόν» συνολικών αποδοχών (για να μην υπάρξει αποκλεισμός από αυτές τις αυξήσεις) και επίσης θέσπιση κινήτρων για τις άγονες περιοχές συνολικού δημοσιονομικού κόστους 30 εκ. (από 10 εκ. που είναι σήμερα). Για τα κίνητρα αγόνων είπε ότι συνολικό προϋπολογισμένο κόστος είναι  30 εκ. και αναμένεται να εκδοθεί η εφαρμοστική ΚΥΑ της σχετικής διάταξης του ν. 4099/22 που προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του κινήτρου προσέλκυσης σε άγονες και προβληματικές περιοχές.

 • Εκτός από τα παραπάνω έχουν ήδη θεσπιστεί πρόσθετα επιδόματα για γιατρούς ΜΕΘ, ΤΕΠ, Αναισθησιολόγους.

 • Στους  γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας έχουν δοθεί οι μεγαλύτερες αυξήσεις συνολικά στο δημόσιο, με αποτέλεσμα το συνολικό μισθολογικό κόστος για τους 20000 γιατρούς όλων των βαθμίδων του δημόσιου συστήματος να είναι δυσανάλογα μεγάλο συγκριτικά με το αντίστοιχο για το σύνολο των 660000 ΔΥ.


Εμείς από την μεριά μας τονίσαμε τα ακόλουθα:


 • Δεν πρόκειται για αυξήσεις «κύματα». Στην πραγματικότητα είναι «μικροί παφλασμοί» που κάθε άλλο παρά προκαλούν ανάσχεση στην καταιγίδα των παραιτήσεων. Τις όποιες αυξήσεις τις «καταπίνει» η φοροληστεία και η ακρίβεια στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην ενέργεια, στα καύσιμα, ο πρωτοχρονιάτικος μποναμάς στις εταιρίες των αυτοκινητόδρομων - τις οποίες η κυβέρνηση έχει επιδοτήσει με 73 εκ. ευρώ την περίοδο της πανδημίας - που περιλαμβάνει αύξηση 7% στα διόδια. Οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών παραμένουν οι χαμηλότεροι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη συγκριτικά όχι μόνο με τα λεγόμενα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης αλλά και με κράτη με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, όπως π.χ. η Ρουμανία.

 • Είναι προκλητικός ο ισχυρισμός πως δήθεν με τις αυξήσεις του ν. 4999/22 «εφαρμόσθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ». Επισημάναμε ότι το ιατρικό μισθολόγιο της κυβέρνησης της ΝΔ έχει την ίδια ακριβώς αρχιτεκτονική με το μισθολόγιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επίσης κρίθηκε αντισυνταγματικό όπως και του 2012. Παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα της απόφασης του ΣτΕ, το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι το γνωρίζουν ο υφυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση και το οποίο επιβεβαιώνει ότι έχουμε απόλυτο δίκιο. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει: «συνενώνοντας τα υφιστάμενα ειδικά μισθολόγια που, κατά την κρίση του νομοθέτη, είχαν «ομοειδές αντικείμενο» και περιλαμβάνοντας στο ειδικό μισθολόγιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και άλλες κατηγορίες ιατρών καθώς και τους Ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προκειμένου δε να επιτύχει τον εξορθολογισμό των χορηγουμένων με τα μισθολόγια αυτά αποδοχών, χρησιμοποίησε αρχές και κανόνες, όχι προσιδιάζοντες ειδικώς στις ιδιαιτερότητες κάθε μισθολογίου αλλά κοινούς για όλα τα ειδικά μισθολόγια, συνισταμένους κυρίως στην διατήρηση ενός τουλάχιστον επιδόματος, συνδεομένου με τα ειδικά καθήκοντα κάθε κατηγορίας και με την ενεργό άσκησή τους, καθώς και στην κατάργηση του χρονοεπιδόματος και στη δημιουργία μισθολογικής κλίμακας ανά βαθμίδα, με μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.). Ως βάση δε για τον επαναπροσδιορισμό των αποδοχών του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του Ε.Σ.Υ. χρησιμοποιήθηκε το ύψος των αποδοχών που οι τελευταίοι ελάμβαναν κατά την 31.12.2016, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 4093/2012. Κρίσιμο και βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό των αποδοχών, μεταξύ άλλων, και των ιατρών του Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου, αποτέλεσε για τον νομοθέτη, προεχόντως, η διατήρηση του μισθολογίου αυτού ως δημοσιονομικά ουδετέρου, εν όψει της ανάγκης να επιτευχθούν οι τεθέντες δημοσιονομικοί στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους πλέον του 3,5% του ΑΕΠ για καθένα από τα έτη 2018-2021. Δηλαδή, αν και καθένα από τα ως άνω «ειδικά μισθολόγια» αφορούσε σε διαφορετική κατηγορία λειτουργών ή υπαλλήλων, με απολύτως διακεκριμένα καθήκοντα και αποστολή καθώς και με διαφορετικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (για ορισμένες δε από τις κατηγορίες αυτές συνδεόταν με την άσκηση της εκ του Συντάγματος κρατικής τους αποστολής), ο νομοθέτης αφενός μεν τα ρύθμισε στηριζόμενος σε κοινές αρχές και κοινούς κανόνες, αφετέρου δε τα αντιμετώπισε συλλήβδην ως ένα ενιαίο οικονομικό μέγεθος, το οποίο έπρεπε, υπολογιζόμενο ως σύνολο, να παραμείνει δημοσιονομικά ουδέτερο, στο πλαίσιο της ανάγκης για επίτευξη των τεθέντωνδημοσιονομικών στόχων για πρωτογενές πλεόνασμα» και παρακάτω αναφέρει ότι  το μοναδικό κριτήριο το οποίο έλαβαν υπόψη είναι η δημιουργία ενός «δημοσιονομικά ουδέτερου μισθολογίου» και «δεν εξετάσθηκε αν οι αποδοχές των ιατρών του Ε.Σ.Υ. παραμένουν, και μετά τον ως άνω επαναπροσδιορισμό τους, επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβιώσεώς τους και ανάλογες της αποστολής τους. Περαιτέρω, με τα δεδομένα που ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του ν. 4472/2017, ο επαναπροσδιορισμός των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ., λαμβανόμενος αθροιστικώς με την πλήρη κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, καθώς και με τις προηγηθείσες μειώσεις του εισοδήματος των προσφευγόντων ιατρών με παράπλευρα νομοθετήματα της προηγηθείσας περιόδου της κρίσεως, έχει ως αποτέλεσμα, λόγω του σωρευτικού τους αποτελέσματος και της εκτάσεώς τους, την υπέρβαση του ορίου που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη αλλά και οι επιπτώσεις στη λειτουργία του ΕΣΥ». Άρα με απλά λόγια από την απόφαση του ΣτΕ προκύπτει ότι το κριτήριο της επίτευξης των στόχων των αιματοβαμμένων πρωτογενών πλεονασμάτων που προβλέπει και το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας που ψήφισαν οι υπουργοί οικονομικών της Ε.Ε. και που είναι ευαγγέλιο και για τη σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε και από την συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, είναι ασύμβατο με αυξήσεις στους μισθούς μας που να καλύπτουν τις απώλειες που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι πίσω από τις ανάγκες και αναντίστοιχες του ιατρικού λειτουργήματος. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν πρόκειται να συρθούμε σε νέο αέναο γύρο δικαστικών διεκδικήσεων για να δικαιωνόμαστε στα δικαστήρια και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά να μας καλούν να σκύψουμε το κεφάλι για να μη βρει στο ταβάνι των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας τη στιγμή που μοιράζουν δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους.

 • Οι κυβερνήσεις δίνουν ακόμα λιγότερα από αυτά που υπόσχονται προεκλογικά λόγω των Συμφώνων Σταθερότητας και των μηχανισμών Εποπτείας. Ακόμα και σε αυτά τα πλαίσια οι αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες αν μειώνονταν οι υπέρογκες κρατήσεις επί των μικτών (που φτάνουν μέχρι 45%) και αν μειωνόταν η φοροληστεία στην οποία υποκείμεθα τόσο «στην πηγή» όσο και στην φορολογική εκκαθάριση της επόμενης χρονιάς.

 • Το αίτημά μας για διπλασιασμό των ετήσιων καθαρών αποδοχών (που περιλαμβάνει την επαναφορά 13ου, 14ου μισθού, επιδόματος αδείας, επιδόματος βιβλιοθήκης και της αυτοτελούς φορολόγησης των τακτικών εφημεριών) όχι μόνο δεν είναι υπερφίαλο αλλά είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Με την υλοποίησή του οι καθαρές αποδοχές των παλιότερων θα επιστρέψουν στα προ των μνημονίων επίπεδα, με δεδομένο πως ήδη από το 2018 όλες οι κυβερνήσεις – η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και οι κυβερνήσεις της ΝΔ – ισχυρίζονται προπαγανδιστικά πως η χώρα «έχει βγει από τα μνημόνια» και πως «τα έχει αφήσει οριστικά πίσω της». Οι αποδοχές των νεότερων θα έχουν αύξηση συγκριτικά με το ίσχυε πριν τα μνημόνια αλλά και αυτό είναι επιβεβλημένο γιατί αυτές οι αποδοχές (αγροτικών, ειδικευόμενων, επιμελητών Β’) ήταν ήδη χαμηλές και πριν τα μνημόνια και γιατί τα πραγματικά εισοδήματα μας από το 2010 ως σήμερα έχουν υποστεί πολύ μεγάλη μείωση και λόγω της ακρίβειας στα βασικά αγαθά και της φοροληστείας εκτός από αυτές καθ’ αυτές τις μισθολογικές περικοπές.

 • Είμαστε εξοργισμένοι όχι μόνο λόγω της ουσίας του θέματος αλλά και λόγω των επικοινωνιακών λεονταρισμών της κυβέρνησης. Ήταν απαράδεκτο την μια μέρα να βγαίνει η κ. Κεραμέως να δηλώνει πως «ναι μεν οι μισθοί των υγειονομικών του δημοσίου είναι πολύ χαμηλοί, όμως αποκτούν εμπειρία», την άλλη μέρα να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης παραπλανώντας με ψέματα την κοινή γνώμη αφού έδωσε νούμερα μικτών μισθών και τους παρουσίασε ως δήθεν καθαρούς και μετά από μερικές μέρες να βγαίνει ο ίδιος ο ΠΘ να θριαμβολογεί για μια εξαγγελία αύξησης στην εφημεριακή αποζημίωση η οποία στην καλύτερη περίπτωση θα αυξήσει την αποζημίωση αυτή κατά 1 ευρώ την ώρα (από 4 ευρώ την ώρα σε 5 ευρώ την ώρα για την μεγάλη πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών).

 • Ακόμα και αυτές οι μικρές αυξήσεις θα εξανεμιστούν αν δεν συνοδευθούν από διατάξεις που θα εξασφαλίζουν ότι την κάθε επόμενη χρονιά η εφορία δεν θα τις παίρνει πίσω με την εκκαθάριση. Αυτό γίνεται ήδη από χρόνια με γιατρούς που υπερεφημερεύουν ή/και λαμβάνουν έξτρα επιδόματα. Γι’ αυτό απαιτούμε οι τακτικές εφημερίες να φορολογούνται αυτοτελώς μόνο «στην πηγή», και οι πρόσθετες (υπεράριθμες) εφημερίες να είναι τελείως αφορολόγητες.

 • Απορρίπτουμε την καλλιέργεια του κοινωνικού αυτοματισμού, την ανθρωποφαγία, τη λογική του «διαίρει και βασίλευε» την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να καλλιεργήσει λέγοντας ότι οι γιατροί έχουν πάρει τις μεγαλύτερες αυξήσεις από όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Από κοινού με τους υπόλοιπους υγειονομικούς που δουλεύουμε στο δημόσιο σύστημα υγείας, τη νοσηλεύτρια, τον διοικητικό υπάλληλο, τον τεχνολόγο, την καθαρίστρια, την τραπεζοκόμο κλπ, διεκδικούμε από την κυβέρνηση να δώσει αυξήσεις στους μισθούς μας που να καλύπτουν τις ανάγκες μας και να ζούμε με αξιοπρέπεια.

 • Επιμένουμε και σε άλλα επί μέρους αιτήματα, όχι όμως δευτερεύοντα, που αφορούν άρση αδικιών σε βάρος των γιατρών του δημόσιου συστήματος υγείας. Για παράδειγμα απαιτούμε όλοι οι  γιατροί του ΕΣΥ  να πάρουμε το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης πως δήθεν το επίδομα αυτό δεν αφορά τα ειδικά μισθολόγια γιατί αυτά λαμβάνουν άλλα επιδόματα (π.χ. το νοσοκομειακό επίδομα) – ένας ισχυρισμός που προβλήθηκε και από τον κ. Πετραλιά σε αυτή την συνάντηση - είναι έωλος και «α λα καρτ» : π.χ. πρόσφατα η κυβέρνηση επανέφερε το επίδομα βιβλιοθήκης για τους πανεπιστημιακούς (που και αυτοί ανήκουν σε ειδικό μισθολόγιο) αλλά όχι για τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Γι’ αυτό ακριβώς απαιτούμε και την επαναφορά του επιδόματος βιβλιοθήκης (που είχε καταργηθεί με τα μνημόνια) και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

 • Το υπουργείο Οικονομικών πρέπει άμεσα να παρέμβει προς το υπουργείο Εργασίας το οποίο εξακολουθεί να αυθαιρετεί (π.χ. αρνείται να συμπεριλαμβάνονται ποσά αναδρομικών όπως αυτά που είχαν δοθεί τέλος 2018 για τον υπολογισμό της σύνταξης). Ως Ε.Γ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση της ΟΕΝΓΕ με εκπροσώπους των τριών συναρμόδιων υπουργείων (Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας) όχι μόνο για το συνταξιοδοτικό αλλά και για διάφορα άλλα σοβαρά θέματα ώστε να μπει τέλος σε δικαιολογίες τύπου «εμείς θέλουμε αλλά το άλλο υπουργείο δεν  μας αφήνει» ή να γίνονται μπαλάκι από το έναν υπουργό που δηλώνει «αναρμόδιος» στον άλλον και ούτω καθεξής.

 • Για τα κίνητρα αγόνων η στάση της πολιτείας απέναντι στους νοσοκομειακούς γιατρούς έχει υπάρξει απαξιωτική διαχρονικά. Π.χ. με την αλλαγή του νομίσματος από δραχμή σε ευρώ η πολιτεία διέπραξε κανονικότατη απάτη ενάντια στους νοσοκομειακούς γιατρούς εκμηδενίζοντας αυτό το επίδομα. Δε δεχόμαστε να σκοντάφτουμε συνεχώς στο «ταβάνι» των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας. Απορρίπτουμε τη λογική του «δημοσιονομικού ορίου των 30 εκ.» που βάζει η κυβέρνηση για το επίδομα αγόνου. Μοναδικό κριτήριο για εμάς είναι η θέσπιση ουσιαστικών κινήτρων για να αναπτυχθούν και να  στελεχωθούν οι δημόσιες μονάδες υγείας άγονων περιοχών ώστε να έχουν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται.

 • Περιορισμοί όπως ότι «το κονδύλι πρόσθετων εφημεριών δεν πρέπει να υπερβαίνει  το 9% του κονδυλίου των τακτικών» οι οποίοι διαρκώς αίρονται προσωρινά χωρίς να καταργούνται οριστικά είναι στην πράξη μια μέθοδος απαράδεκτης καθυστέρησης και αυθαίρετων οριζόντιων περικοπών στην αποζημίωση των πρόσθετων εφημεριών. Το ίδιο επίσης η ανά τρίμηνο απαιτούμενη έγκριση του κονδυλίου τακτικών εφημεριών. Είναι εμπαιγμός για τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας στον οποίο πρέπει οριστικά να μπει τέλος.


Στο τέλος της συνάντησης ο Υφυπουργός δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:


 • Θα εξετάσει το θέμα του αφορολόγητου των πρόσθετων εφημεριών αλλά όχι των τακτικών ή της φορολόγησης των λοιπών αποδοχών, γιατί το οικονομικό επιτελείο προτιμά να δίνει αυξήσεις παρά να δημιουργεί φορολογικές ανισότητες μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων (π.χ. του συντονιστή διευθυντή στις περιπτώσεις που δεν κάνει εφημερίες).


Επισημαίνουμε πως το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν πείθει ούτε νήπια. Για ποια φορολογική δικαιοσύνη  κάνει λόγο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης; Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη φορολογική ανισότητα από το να πληρώνουμε τα μόνιμα υποζύγια το 95% των φόρων, να μας φορτώνουν 6,2 δις επιπλέον φόρους για το 2024 και την ίδια στιγμή να μην επιβάλλεται ο φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, να μειώνεται και άλλο ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων των μεγαλοκαρχαριών, να μειώνεται κατά 50% ο φόρος στις χρηματιστηριακές τους συναλλαγές, να διατηρούνται οι δεκάδες προκλητικές φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές και ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζιτών.


 • Θα εξετάσει το θέμα των κινήτρων προσέλκυσης σε άγονες και προβληματικές περιοχές από κοινού με το υπουργείο υγείας (του οποίο είναι αρμοδιότητα).

 • Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την «ψαλίδα» στο ύψος των μισθών συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη και προσπαθεί σταδιακά να την κλείσει για να αναχαιτιστεί η αιμορραγία νέων γιατρών στο εξωτερικό.


Επιμένουμε πως αν ο στόχος της κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου είναι η σταδιακή  σύγκλιση των μισθών μας με εκείνους των συναδέλφων μας στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας ξεκινήσει από τις εφημερίες διπλασιάζοντας την ωριαία αποζημίωση, φορολογώντας αυτοτελώς τις τακτικές και θεσπίζοντας το αφορολόγητο για τις πρόσθετες. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. Γιατί και οι μισθοί των συναδέλφων μας στις χώρες που έχει σαν πρότυπο η κυβέρνηση, αν και είναι σαφώς καλύτεροι από της Ελλάδας, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Για αυτό και οι συνάδελφοι ειδικευόμενοι του ΝΗS που αμείβονται με 15 ευρώ για κάθε ώρα εφημερίας προχωρούν σε απεργία διαρκείας.


Συνάδελφοι οφείλουμε να πούμε ότι η συνάντηση με τον υφυπουργό οικονομικών κ.Πετραλιά έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα. Σε αυτό συνέβαλλε το γεγονός ότι η Ομοσπονδία και οι Ενώσεις είχαμε επεξεργαστεί και έγκαιρα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το σύνολο των μισθολογικών μας αιτημάτων, τις οποίες ο Υφυπουργός είχε μελετήσει. Όπως άλλωστε αναγνώρισε και ο ίδιος, η συνάντηση βοήθησε ώστε να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για ορισμένα ζητήματα (όπως π.χ. για τις πρόσθετες εφημερίες ή για το γεγονός ότι το ΓΛΚ αρνείται να συμπεριλάβει στις συντάξιμες αποδοχές τα ποσά των αναδρομικών που είχαν δοθεί το 2018 παρόλο που είχαν γίνει οι αντίστοιχες κρατήσεις).


Ωστόσο και από την συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά ότι απαραβίαστο όριο για τις όποιες παραχωρήσεις κάνει η κυβέρνηση και τις όποιες παροχές δώσει, είναι οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας που μοιράζει απλόχερα πολλά στους λίγους και για εμάς τους πολλούς τόσο όσα να μη διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία, απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν την αντιλαϊκή πολιτική τους. Στον αντίποδα βρίσκονται οι διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας για να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων μας. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα συνεδριάσει η Ε.Γ. της ΟΕ.Ν.Γ.Ε. για να σχεδιάσει την επιβεβλημένη αγωνιστική κλιμάκωση σε συνέχεια της 48ωρης απεργίας της Ομοσπονδίας. Όποια παραχώρηση έχει γίνει από την κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα των δικών μας συνεχών παρεμβάσεων και αγωνιστικών πρωτοβουλιών! Τίποτα δε μας χαρίστηκε! Και τίποτα δεν τους χαρίζουμε!


Τέλος, η Ε.Γ. της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. θα ζητήσει συνάντηση τόσο με τον νέο Υπουργό Υγείας, όσο και κοινή συνάντηση με τα υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας.


Comments


bottom of page