Εμβόλιο: Οι πλούσιοι του κόσμου εξασφάλισαν ήδη το απόθεμά τους