Ελλιπής προετοιμασία του Γ. Ν. Παμμακάριστος για την αντιμετώπιση του τρίτου κύματος της πανδημίας