Εκτεθειμένοι και απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής