Εκπομπή: Πανελλαδική Μέρα Δράσης για την Υγεία και την Αξιοπρέπεια