Εκδήλωση για τον Τσε Γκεβάρα: Ομιλία του Ηλία Σιώρα