ΕΙΝΙΚΥΜ: Για τη βίαιη καταστολή της διαμαρτυρίας των νοσοκομειακών ιατρών