ΕΙΝΑ: Ανακοίνωση για το αιματολογικό του Άγιου Ανδρέα