ΕΙΝΑΠ: Καταγγελία ενάντια στη διοίκηση του Νοσοκομείου ΚΑΤ