ΕΙΝΑΠ: Καταγγελία για τον τρόπο λειτουργίας ΜΕΘ στο Αττικό

Ένωση Ιατρών Νοσοκκομείων Αθηνών-Πειραιώς