ΕΙΝΑΠ: Επιμένουμε στο αίτημα κάλυψης των κενών με προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις