ΕΙΝΑΠ: Για το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους