ΕΙΝΑΠ για την κατάργηση των θέσεων των ειδικευόμενων ιατρών