top of page

ΕΙΝΑΠ: Άμεση καταβολή των πρόσθετων εφημεριών στους γιατρούς

Άμεση Καταβολή στους γιατρούς των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ και ΓΝ Παίδων Πεντέλης των δεδουλευμένων πρόσθετων εφημεριών ετών 2019 και 2020.


Αθήνα

12/02/2021


Κύριε Υπουργέ,


κατά τους τελευταίους μήνες από την έναρξη της πανδημίας έχουμε γίνει μάρτυρες μιας πλειοδοσίας επαινετικών σχολίων από την πολιτική ηγεσία της χώρας και το σύνολο των ΜΜΕ, αναφορικά με τον «ηρωικό», όπως χαρακτηρίζεται, αγώνα των οποίο διεξάγουν οι γιατροί και άλλοι υγειονομικοί του ΕΣΥ για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, υπό τις αντίξοες συνθήκες των ημερών μας.


Ωστόσο, τα επαινετικά αυτά σχόλια εκ μέρους της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας φαντάζουν κενά περιεχομένου, όταν συνοδεύονται από ανεπάρκειες και παραλείψεις οι οποίες συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους νοσοκομειακούς γιατρούς.


Είναι γνωστό στην ηγεσία του Υπουργείου ήδη από τον Απρίλιο του 2020, μετά από αλλεπάλληλες επισημάνσεις μας, ότι εξαιτίας της κλιμακούμενης υποστελέχωσης και των τεράστιων αναγκών, οι γιατροί του ΕΣΥ, ειδικοί και ειδικευόμενοι, πραγματοποιούν μεγάλο αριθμό «πρόσθετων» εφημεριών, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (άρθρο 34, παράγραφος 6 του Νόμου 4351/2015). Αυτό έχει οδηγήσει σε περικοπές των αμοιβών των δεδουλευμένων εφημεριών, και τεράστιες καθυστερήσεις στις καταβολές τους.


Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία ΓΝΑ Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ και ΓΝ Παίδων Πεντέλης, στα οποία οφείλονται προς τους γιατρούς το σύνολο των πρόσθετων εφημεριών του 2020 και πολλοί μήνες από το 2019 (σχετικό συνημμένο έγγραφο της Διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων).


Ως αιτία προβαλλόταν η έλλειψη Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της καθυστέρησης διορισμού τους εκ της ηγεσίας του Υπουργείου υγείας, με αποτέλεσμα οι εφημερίες να εγκρίνονται μόνο από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, κατά τα προβλεπόμενα λόγω της έκτακτης ανάγκης.


Ωστόσο, η Διοίκηση της 1ης ΥΠΕ, επικαλούμενη αμφιλεγόμενες γνωμοδοτήσεις των νομικών της συμβούλων, με γραφειοκρατική εμμονή, αρνείται να υπογράψει τα έτοιμα εντάλματα πληρωμής, αναμένοντας έγκριση και από το Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων νοσοκομείων, το οποίο θα συγκροτηθεί σε χρόνον αόριστον.


Χαρακτηριστικό της απαράδεκτης κατάστασης είναι το γεγονός ότι ενώ από διμήνου εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση διορισμού ΔΣ στα εν λόγω διασυνδεόμενα νοσοκομεία (ΥΑ Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οίκ:74457/ΦΕΚ 1011-ΥΟΔΔ/3-12-2020), αυτή παραμένει ανενεργός, δεδομένου ότι εμπεριείχε ελλείψεις. Ως εκ τούτου αναμένεται η ανανέωσή της και είναι επιτακτική ανάγκη η επίσπευση εκ μέρους σας της σχετικής διαδικασίας. Μέχρι τότε το διορισθέν με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ΔΣ οφείλει να συνεδριάσει για την αντιμετώπιση των επειγόντων ζητημάτων και είναι ακατανόητη αυτή η κωλυσιεργία.


Κύριε Υπουργέ,

το ανωτέρω ζήτημα που θέτουμε δεν αποτελεί απλά οικονομικό ζήτημα. Είναι πρωτίστως ζήτημα ηθικό, και ζήτημα σεβασμού προς τους ιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι αγωνίζονται νυχθημερόν για την προάσπιση της δημόσιας υγείας ενόψει της πρωτοφανούς απειλής.


Μέχρι σήμερα τηρήσαμε μια στάση υπομονετική και προτάσσοντας πάνω από όλα την υγεία των συμπολιτών μας αποφύγαμε τις κινητοποιήσεις.


Σας ενημερώνουμε ότι πλέον η υπομονή μας έχει εξαντληθεί και αρνούμεθα να πραγματοποιήσουμε πρόσθετες εφημερίες στα προαναφερόμενα Νοσοκομεία, από τον μήνα Μάρτιο και εντεύθεν, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως οι δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες των παρελθόντων ετών.

Comments


bottom of page