Δ.Τοσουνίδου|Συγκέντρωση Υπ. Υγείας - Παγκόσμια Μέρα Υγείας