Δ. Σταματέλου: Δεν φτάνουν οι ΜΕΘ είναι ζήτημα ζωής και θανάτου η επίταξη του ιδιωτικού τομέα