Δραματική η κατάσταση στα νοσοκομεία: Βασίλης Τσάπας - Δημήτρης Ζιαζιάς - Λάμπρος Καραγεώργος