Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας: Προκλητικά πανηγύρια