Διασπορά του κορονοϊού σε δομές και στην κυβέρνηση