Διανομείς: Δεν θα μας πεθάνει ο κορονοϊός, αλλά οι εργοδότες και οι κυβερνησεις