Δημόσιο Σύστημα Υγείας: Τραγικές οι ελλείψεις και την επόμενη μέρα